Hanwha Life Việt Nam trao thưởng cho 3 Đại sứ LIME xuất sắc

Hanwha Life Việt Nam trao thưởng cho 3 Đại sứ LIME xuất sắc

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi viết “Năng lượng trẻ - Tìm kiếm Đại sứ LIME”. Tại buổi lễ, Hanwha Life Việt Nam đã công bố và trao thưởng cho 3 gương mặt xuất sắc trở thành Đại sứ LIME - Ứng dụng kỹ thuật số của Hanwha Life dành cho khách hàng.