Phải chấm dứt đầu tư dàn trải!

Phải chấm dứt đầu tư dàn trải!

Khai thác nguồn lực tăng vốn đầu tư công để góp phần phục hồi kinh tế là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Giải pháp này có vẻ đã được Chính phủ lựa chọn. Trong báo cáo gửi tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Chính phủ cho biết nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 là 611,3 nghìn tỷ đồng. Số vốn ngân sách dự kiến cân đối được là 521,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2021 và đáp ứng được 86% nhu cầu vốn.