Kinh tế phi chính thức: Cần phân loại để tiếp cận

Kinh tế phi chính thức: Cần phân loại để tiếp cận

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng:“Kinh tế phi chính thức đa dạng, phong phú và rất phức tạp. Cái then chốt là chúng ta phải phân loại và lựa chọn để tiếp cận. Vấn đề nữa phải xem khu vực nào có thể chính thức hóa và chuyển từ bộ phận phi chính thức sang chính thức hóa, chứ không phải là đi tìm các hoạt động phi chính thức và quản lý nó”.