Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước đưa vào danh mục cổ phần hóa tại TP. Hà Nội

Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước đưa vào danh mục cổ phần hóa tại TP. Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Sáng – Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính TP. Hà Nội khẳng định, trong giai đoạn năm 2021-2025, TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cổ phần hóa trên cơ sở bám sát chủ trương, quy định của Đảng, Chính phủ và Quốc hội; đồng thời, rà soát đánh giá vai trò của các doanh nghiệp đối với vị thế, yêu cầu phát triển của Thành phố.