Dành nguồn lực cho hạ tầng giao thông

Dành nguồn lực cho hạ tầng giao thông

Thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Cà Mau được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án đã được đầu tư xây dựng mới. Ngoài 2 tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 63 đã đầu tư, hình thành thêm 3 tuyến mới: Đường Quản lộ Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi và đường Hành lang ven biển phía Nam. 100% xã đã có đường ô-tô đến trung tâm; 50/82 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới; các tuyến đường đô thị, đường đến các cụm kinh tế, khu du lịch, khu di tích được ưu tiên đầu tư.