Nguy cơ từ đầu cơ đất đai

Nguy cơ từ đầu cơ đất đai

Việc nhà nhà đầu cơ bất động sản (BĐS), đang có nguy cơ tạo thành “quả bom” nổ chậm ngáng đường phát triển kinh tế đất nước.