Đang đấu giá tài sản, phát hiện bất thường thì phải làm gì?

Đang đấu giá tài sản, phát hiện bất thường thì phải làm gì?

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhận xét, khi hành vi của các chủ thể trong diễn biến của các phiên đấu giá đã cho thấy sự không bình thường hoặc vô lý thì chưa thấy dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có quy định phải làm gì: hoãn, hay dừng phiên đấu giá để phân tích, đánh giá tình hình?
Đấu giá tài sản, doanh nghiệp cần làm gì?

Đấu giá tài sản, doanh nghiệp cần làm gì?

Trước đây, doanh nghiệp A có mua một lô đất, hiện nay do không có nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp A muốn chuyển nhượng lại lô đất này theo đúng quy định của pháp luật. Vậy doanh nghiệp A phải làm gì?