VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH

Ưu tiên đầu tư ngân sách và đổi mới cơ chế tài chính hỗ trợ cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội

Ưu tiên đầu tư ngân sách và đổi mới cơ chế tài chính hỗ trợ cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội

Quyết định số 1942/QĐ-TTG ngày 18/11/2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 đã nêu rõ, Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để thực hiện công tác này.

Ra mắt Thẻ đồng thương hiệu BIDV – Saigon CoopMart

Ra mắt Thẻ đồng thương hiệu BIDV – Saigon CoopMart

(Tài chính) Ngày 02/08/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khai trương Trung tâm thẻ BIDV khu vực phía Nam và ra mắt Thẻ đồng thương hiệu BIDV – Saigon CoopMart.

Khắc phục những bất ổn từ nội tại của nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững

Khắc phục những bất ổn từ nội tại của nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững

Tái cơ cấu nền kinh tế đang được nhắc đến như một nhiệm vụ cấp bách của sự phát triển và đi lên của kinh tế đất nước. Năm 2012, Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhằm khắc phục những yếu kém nội tại của nền kinh tế. Nhìn lại một năm qua, tái cơ cấu nền kinh tế đã có những kết quả nhất định.