Quảng cáo
Kinh nghiệm từ Canada: Song hành giữa thu hút FDI và đầu tư ra nước ngoài

Kinh nghiệm từ Canada: Song hành giữa thu hút FDI và đầu tư ra nước ngoài

Bài nghiên cứu phân tích tình hình và xu hướng đầu tư của Canada vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương; chứng minh tính song hành giữa 2 luồng đầu tư vào và ra của thị trường Canada, đồng thời tác giả đề xuất các khuyến nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương giữa Việt Nam và Canada.