VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với xuất khẩu của Việt Nam

Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với xuất khẩu của Việt Nam

Thời gian qua, bên cạnh việc thu hút lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào (IFDI), Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong tăng trưởng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI). Bài viết nhằm xác định tác động của OFDI đối với xuất khẩu của Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình trọng lực.

Thúc đẩy đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào một số nước tiểu vùng sông Mekong

Thúc đẩy đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào một số nước tiểu vùng sông Mekong

Bài viết đánh giá tổng quan về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam vào các quốc gia khu vực tiểu vùng sông Mekong trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập.

Cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được thúc đẩy bởi nhiều động cơ khác nhau và là một trong những nhu cầu cơ bản của nhiều doanh nghiệp trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là quyết định của doanh nghiệp nhưng quyết định đó có thể bị tác động, thậm chí bị hạn chế bởi những chính sách quản lý, kiểm soát, điều tiết đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Chính phủ.

Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và một số vấn đề đặt ra

Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và một số vấn đề đặt ra

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những kênh hội nhập hiệu quả nhất, nhanh nhất để các nền kinh tế trên thế giới giao thương với nhau. Trong xu thế đó, những năm gần đây, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam có xu hướng gia tăng và đạt được nhiều kết quả tích cực với số dự án và vốn đăng ký năm sau luôn cao hơn năm trước. Dự báo, xu thế đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Bài viết nhìn lại hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong những năm qua và gợi ý một số đề xuất trong thời gian tới.

Cần cơ chế riêng cho các thương vụ

Cần cơ chế riêng cho các thương vụ

(Tài chính) Hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài phát triển từ đầu những năm 90 và gia tăng mạnh mẽ trong thời gian qua, bất chấp ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới.

Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 11 tháng đầu năm 2012

Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 11 tháng đầu năm 2012

11 tháng đầu năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 73 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam đạt 1,275 tỷ đô la Mỹ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 11 dự án với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm đạt 160,6 triệu đô la Mỹ.