VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐỊA BÀN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Sửa Luật Đầu tư để tạo sức hút mạnh mẽ hơn cho địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số

Sửa Luật Đầu tư để tạo sức hút mạnh mẽ hơn cho địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số

Để hướng vốn đầu tư của doanh nghiệp, người dân vào những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, Luật Đầu tư đã quy định rõ các lĩnh vực, địa bàn đầu tư được ưu đãi. Tuy nhiên, dù những chính sách ưu đãi đã tác động tích cực đến một số lĩnh vực, địa bàn, song vẫn còn những địa bàn chưa phát triển như kỳ vọng.