Quý I/2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 19,34 tỷ kWh

Quý I/2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 19,34 tỷ kWh

Trong quý I/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị của các địa phương và đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2022-2023.