Mạo danh Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông tin không đúng sự thật để lừa đảo khách hàng

Mạo danh Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông tin không đúng sự thật để lừa đảo khách hàng

Trong 02 ngày (16-17/5/2023), Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo.