Bảo đảm công bằng, công lý trong quá trình chuyển đổi xanh

Bảo đảm công bằng, công lý trong quá trình chuyển đổi xanh

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Phục hồi kinh tế và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới" diễn ra sáng 21/2/2022 , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi bảo đảm công bằng, công lý trong quá trình chuyển đổi xanh và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, công nghệ xanh.