Các dự án điện quốc gia cam kết đẩy nhanh tiến độ

Các dự án điện quốc gia cam kết đẩy nhanh tiến độ

Trước yêu cầu cấp bách theo cam kết với nhà đầu tư nước ngoài trong việc giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, những ngày qua, Chính phủ, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều cuộc họp và đi kiểm tra thực địa dự án Tuyến đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.