Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ ảnh hưởng đến định giá bất động sản ra sao?

Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ ảnh hưởng đến định giá bất động sản ra sao?

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng bộ phận Tư vấn & Định giá Savills Hà Nội chia sẻ và giải đáp một số câu hỏi về thực trạng định giá tại Việt Nam & châu Á ra sao? Đâu là những thách thức cho thị trường trẻ như nước ta? Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực định giá sẽ thay đổi ra sao?