Tăng cường quản lý thị trường đồ chơi trẻ em

Tăng cường quản lý thị trường đồ chơi trẻ em

Vì trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe nên theo quy định, đồ chơi trẻ em là mặt hàng bắt buộc phải có chứng nhận hợp quy của cơ quan quản lý chất lượng chuyên ngành mới đảm bảo an toàn để lưu thông trên thị trường. Vì vậy, để phụ huynh và trẻ em có thể an tâm mua và sử dụng đồ chơi an toàn, thời gian quan, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Sóc Trăng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm QLTT đồ chơi trẻ em, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.