Quảng cáo
Mối quan hệ giữa giới hạn tài chính và chất lượng lợi nhuận

Mối quan hệ giữa giới hạn tài chính và chất lượng lợi nhuận

Giới hạn tài chính khiến cho nguồn vốn của công ty trở nên khan hiếm và khó thực hiện được các dự án đầu tư sinh lợi. Vì vậy, lợi nhuận công ty phần nào cũng bị ảnh hưởng. Sự biến động lợi nhuận gây ra do bởi giới hạn tài chính cũng khiến cho chất lượng lợi nhuận của công ty biến đổi theo.