​Doanh nghiệp còn “chậm chân” về thương mại điện tử

​Doanh nghiệp còn “chậm chân” về thương mại điện tử

COVID-19 làm thay đổi đáng kể sự chuyển đổi từ mua sắm truyền thống sang trực tuyến, nhưng chỉ với con số 17% thương hiệu bán tốt trong top sản phẩm bán chạy trên kênh thương mại điện tử, cho thấy sự chậm chân của doanh nghiệp trong nước, CEO Sendo phân tích.