VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

Quy định mới về bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần

Quy định mới về bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần

Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần.

04 phương thức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

04 phương thức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Kiểm kê đất toàn quốc

Kiểm kê đất toàn quốc

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong năm nay. Đây là hoạt động này nhằm đánh giá hiện trạng và hiệu quả quản lý và sử dụng.

Phạt nặng doanh nghiệp cổ phần hóa không đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán

Phạt nặng doanh nghiệp cổ phần hóa không đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán

Trong thời gian qua, để đảm bảo thực thi có hiệu quả quy định về đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa, Bộ Tài chính đã tiến hành nhiều biện pháp để thúc đẩy các DN này thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm các DNNN vi phạm các quy định của pháp luật.

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020

Ngày 12/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017-2020.

Chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa DNNN

Chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa DNNN

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, người lao động tại doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế đã nhận khoán với công ty với giá bán bằng 60% giá trị 1 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Chính phủ xác định cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020. Từ số liệu của 143 doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết được thu thập từ năm 2000-2014, nghiên cứu đo lường ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp này, từ đó đưa ra những kiến nghị chính sách liên quan đến chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với việc niêm yết cổ phiếu trong giai đoạn tới.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Vinamilk?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Vinamilk?

(Tài chính) Đây là nội dung công văn 384/TCT-CS ngày 28/1/2013 của Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk.