Bảo đảm quyền lợi cho người lao động tại đơn vị phá sản còn nợ tiền BHXH

Bảo đảm quyền lợi cho người lao động tại đơn vị phá sản còn nợ tiền BHXH

Thời gian qua, tình trạng các doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) thường xuyên diễn ra, điều này dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.
Chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra tại nhiều địa phương

Chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra tại nhiều địa phương

Trước tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản; triển khai các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.