GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%

GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ kế hoạch đầu tư) công bố cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn 0,68% so với GDP 6 tháng đầu năm 2021 (GDP 6 tháng đầu năm 2021 là 5,74%).