Các đối tác cam kết hỗ trợ 665 triệu USD phục hồi "xanh" cho ASEAN

Các đối tác cam kết hỗ trợ 665 triệu USD phục hồi "xanh" cho ASEAN

Bốn đối tác đã cùng nhau cam kết 665 triệu USD cho một diễn đàn do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quản lý, với mục tiêu huy động 7 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng phát thải carbon thấp và chống chịu khí hậu ở Đông Nam Á, đẩy nhanh quá trình phục hồi của khu vực sau dịch COVID-19.