Quyền và trách nhiệm của du học sinh được nhận học bổng ngân sách nhà nước

Quyền và trách nhiệm của du học sinh được nhận học bổng ngân sách nhà nước

Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật đã nêu rõ các quyền và trách nhiệm của du học sinh được nhận học bổng ngân sách nhà nước. Các quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2021.