VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DỰ THẢO LUẬT THUẾ MÔI TRƯỜNG: TĂNG THU NGÂN SÁCH ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dự thảo Luật Thuế môi trường:
Tăng thu ngân sách để bảo vệ môi trường

Dự thảo Luật Thuế môi trường: Tăng thu ngân sách để bảo vệ môi trường

TCTC Online - Những năm gần đây, khủng hoảng toàn cầu đã làm bộc lộ rõ tính thiếu bền vững của mô hình tăng trưởng “tăng trưởng trước, làm sạch sau” của nhiều nước. Trước những nguy cơ về an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu toàn cầu… đã đặt ra yêu cầu cấp bách về xu hướng phát triển kinh tế bền vững ít gây ô nhiễm. Việc ban hành Luật Thuế Môi trường là rất cần thiết nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội, từ đó góp phần thay đổi hành vi của tổ chức, cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư, sản xuất và tiêu dùng của các tổ chức cán nhân, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm…, tạo nguồn thu cho các hoạt động khôi phục môi trường.