Rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế

Rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1912/TCT-DT gửi Cục Thuế các địa phương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025. Trong đó, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của từng chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế, tác động trực tiếp tăng, giảm thu NSNN, đồng thời đánh giá hiệu quả gián tiếp mang lại cho tăng trưởng kinh tế và các sắc thuế khác.
[Video] Đồng bộ giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

[Video] Đồng bộ giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

Năm 2021, dự toán thu ngân sách Nhà nước mà Quốc hội giao cho cơ quan thuế là 1.116.700 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu nội địa là 1.093.500 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, cơ quan Thuế trung ương và địa phương sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.