Giá xăng E5 RON92 giảm 269 đồng/lít

Giá xăng E5 RON92 giảm 269 đồng/lít

Từ 15 giờ chiều ngày 1/6, giá xăng tiếp tục đi xuống, với mức điều chỉnh của xăng E5 RON92 là 269 đồng/lít, trong khi mặt hàng xăng RON95-III cũng giảm 380 đồng/lít.