Niêm yết và giao dịch 6 triệu chứng chỉ quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

Niêm yết và giao dịch 6 triệu chứng chỉ quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

Ngày 25/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chính thức đưa 6 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã chứng khoán: FUEFCV50) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.749,98 đồng với biên độ dao động giá +/-20%.