VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GDP BÌNH QUÂN

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 6,5-7%

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 6,5-7%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, Chính phủ đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; bội chi ngân sách Nhà nước bình quân 3,7% GDP...

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,5-7%/năm

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,5-7%/năm

Đây là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển đất nước được nêu ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bốn yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Bốn yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đánh giá, tăng trưởng của nhóm các nền kinh tế mới nổi ASEAN, trong đó có Việt Nam sẽ phụ thuộc vào 4 yếu tố nhân khẩu học, thu nhập tăng, thay đổi địa chính trị và các xu hướng kỹ thuật số.