Vietcombank Connect 24 chip contactless nhận danh hiệu Sao Khuê năm 2020

Vietcombank Connect 24 chip contactless nhận danh hiệu Sao Khuê năm 2020

Tại Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2020 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức mới đây, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với sản phẩm Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 chip contactless đã vinh dự nhận giải thưởng này.