Giá sàn vé máy bay giúp cạnh tranh lành mạnh hơn về lâu dài

Giá sàn vé máy bay giúp cạnh tranh lành mạnh hơn về lâu dài

Nhiều luật sư ở lĩnh vực kinh tế khẳng định, cần phải thay đổi quy định về việc giá thành 0 đồng như hiện nay, nhất là trong lĩnh vực hàng không. Bởi, giá sản xuất dịch vụ còn gồm các chi phí sản xuất trực tiếp như tiền thuê máy bay, xăng dầu, phi công, tiếp viên,... mà không thể tính vào chi phí khác hay thuế mặt đất.