Giá trần vé máy bay: Nên giữ hay bỏ?

Giá trần vé máy bay: Nên giữ hay bỏ?

Việc bỏ quy định về áp dụng giá trần là vấn đề lớn, sẽ thay đổi một chính sách quan trọng vì vậy chưa đánh giá tác động thì chưa đủ căn cứ sửa đổi.
Nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu

Nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về Dự án Luật Giá (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Giá (sửa đổi) diễn ra chiều 5/4/2023, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, có nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu.