VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Ngành Thuế Bình Dương: Nhiều biện pháp hoàn thành nhiệm vụ

Ngành Thuế Bình Dương: Nhiều biện pháp hoàn thành nhiệm vụ

(Tài chính) Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, ngành Thuế Bình Dương thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó khăn nhiều hơn do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, ngành Thuế Bình Dương đang vững tin vào việc hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2013…