Không nhất thiết phải dùng tiền ngân sách để hỗ trợ, giải cứu thị trường bất động sản

Không nhất thiết phải dùng tiền ngân sách để hỗ trợ, giải cứu thị trường bất động sản

Đây là quan điểm của TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” diễn ra hôm 17/2.