Bộ Tài chính đổi mới giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Bộ Tài chính đổi mới giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa. Việc đổi mới được thực hiện theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công chức số, công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền Tài chính số.
Cục Thuế Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cục Thuế Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chủ động ứng phó trước nguy cơ xuất hiện bất ngờ của thiên tai, dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, mới đây Cục Thuế Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 2946/CTQNI-VP nhằm nâng cao chất lượng giải quyết giải quyết thủ tục hành chính.