Xem xét giải pháp giảm 50% thuế cho hộ kinh doanh

Xem xét giải pháp giảm 50% thuế cho hộ kinh doanh

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điểm nhấn của chính sách là giải pháp giảm thuế đến 50% cho hộ kinh doanh. Trước khi ban hành, chính sách này đang được đông đảo hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh đón đợi.