Bộ Tài chính chủ trì thực hiện Hiệp định hỗ trợ hải quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Bộ Tài chính chủ trì thực hiện Hiệp định hỗ trợ hải quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan trong phạm vi chức năng, thẩm quyền trên cơ sở phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan. 
Hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Ngày 02/10, Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan bảo vệ biên giới Vương quốc Anh. Dự lễ ký có ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.