Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 5 Hải quân

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 5 Hải quân

Về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, hệ thống trực các cấp. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị; quan tâm, chăm lo đời sống...