Tạo thuận lợi cho xuất khẩu khẩu trang gắn với tăng cường ngăn chặn hành vi gian lận

Tạo thuận lợi cho xuất khẩu khẩu trang gắn với tăng cường ngăn chặn hành vi gian lận

Thời gian qua, để thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu khẩu trang vải và tăng cường ngăn chặn các hành vi gian lận theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra mặt hàng khẩu trang xuất khẩu.
9 tháng, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD

9 tháng, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD

Đây là con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố mới đây. Cụ thể, tính chung trong 9 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD, trong đó riêng tháng 9/2019, thặng dư 500 triệu USD.