Quảng cáo
Hải quan Bình Định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021

Hải quan Bình Định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021

Theo Cục Hải quan Bình Định, tính đến ngày 06/9/2021, số thuế thu nộp NSNN của Cục được 931,1 tỷ đồng, bằng 108,3% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao (860 tỷ đồng), bằng 101,2% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (920 tỷ đồng), tăng gần 120% so với cùng kỳ năm 2020.