Cục Hải quan Quảng Bình thu ngân sách đạt hơn 78,4 tỷ đồng

Cục Hải quan Quảng Bình thu ngân sách đạt hơn 78,4 tỷ đồng

Với các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn, tính từ đầu năm đến ngày 18/4/2022, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Bình đạt hơn 78,4 tỷ đồng, bằng 36% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 34% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao.