5S – Công cụ giúp doanh nghiệp hạn chế lãng phí và tăng năng suất chất lượng sản phẩm

5S – Công cụ giúp doanh nghiệp hạn chế lãng phí và tăng năng suất chất lượng sản phẩm

Phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc (5S) tuy đơn giản nhưng là phương pháp quản lý hữu ích giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa loại bỏ các lãng phí như thao tác thừa, sai lỗi, tồn kho và nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.