Cảnh giác với chiêu “chạy trường, chạy việc”

Cảnh giác với chiêu “chạy trường, chạy việc”

Với mong muốn có được công việc trong các cơ quan Nhà nước hoặc có suất vào học các trường “hot”, nhiều người đã mạnh tay chi tiêu để chạy trường chạy việc nhưng cuối cùng “xôi hỏng bỏng không”…