Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo 389/ĐP trong thời gian tới tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện các vấn đề nổi cộm, phức tạp và xây dựng triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tại Chỉ thị số 03/CT-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tổ chức triển khai toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.