Vinh danh doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất và minh bạch tốt nhất năm 2022-2023

Vinh danh doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất và minh bạch tốt nhất năm 2022-2023

Ngày 10/11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2023”. Đây là chuỗi chương trình thường niên để gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị công ty giữa cộng đồng doanh nghiệp (DN) niêm yết, đăng ký giao dịch với các cơ quan quản lý, vận hành thị trường. Chương trình đã nhận được sự quan tâm, tham dự của gần 400 đại diện lãnh đạo DN.