4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn ở TP. Hà Nội được hỗ trợ an sinh

4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn ở TP. Hà Nội được hỗ trợ an sinh

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 6/11, các sở, ngành, tổ chức chính trị và các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 4.928 tỷ đồng từ chính sách của Trung ương, đặc thù của Thành phố và huy động xã hội hóa.