Quảng cáo
Tổng cục Thuế phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022

Tổng cục Thuế phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa ký Văn bản số 106/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”.
Khi nào cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

Khi nào cán bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

Ngày 13/8/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo điều 4 của Nghị định, cán bộ thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất

4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất

Để cập nhật các quy định mới liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó phải kể đến việc xếp loại viên chức từ 20/8.