[Video] Hầm Hải Vân tăng mức phí

[Video] Hầm Hải Vân tăng mức phí

Mức phí mới qua hầm Hải Vân sẽ tăng gần gấp đôi từ ngày 27/9 nhằm hoàn vốn cho dự án này và hầm Phước Tượng - Phú Gia.