VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

03 nhóm đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

03 nhóm đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thông tư số 03/2016/TT- BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu quy định cụ thể 03 nhóm đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Thêm nhiều chính sách đấu thầu sắp có hiệu lực

Thêm nhiều chính sách đấu thầu sắp có hiệu lực

Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia... là những chính sách liên quan đến hoạt động đấu thầu bắt đầu có hiệu lực từ 01/3/2018.