Sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước: Tín hiệu khởi sắc trở lại

Sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước: Tín hiệu khởi sắc trở lại

Dù thị trường ôtô trong nước đang trầm lắng do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng hoạt động nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô trong những tháng vừa qua có sự tăng trưởng mạnh. Điều đó cho thấy, hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước có dấu hiệu khởi sắc trở lại.